Fakta och tips
Energideklaration
 
Från och med 1 januari 2009 ska villor och radhus som säljs energideklareras. Här finns hjälp och information om hur du gör.

Vad är en energideklaration?
I energideklarationen redovisas bland annat husets energianvändning och förslag på hur du kan göra för att sänka dina energikostnader. Energideklarationen kan också bidra till en bättre inomhusmiljö och till minskade utsläpp av växthusgaser.

Hur går det till?
Energideklarationen utförs av en energiexpert, men en hel del arbete och förberedelser kan du som villaägare göra själv.
1. Börja med att samla alla uppgifter som har med byggnaden och dess energianvändning att göra.
Här hittar du en checklista för villaägare http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=4063&epslanguage=SV

2. Du som ska sälja ska kontakta ett ackrediterat kontrollorgan (godkänt företag) i god tid före försäljning, så att energideklarationen är gjord senast vid kontraktsskrivningen.

3. Energiexperten bedömer och kontrollerar de uppgifter som lämnats.

4. Huset ska besiktigas av energiexperten om du inte har lämnat tillräckligt med uppgifter. Huset ska också besiktigas om det kan finnas kostnadseffektiva åtgärder.

5. Energiexperten registrerar uppgifterna och skickar dem elektroniskt till Boverket. Därmed är energideklarationen registrerad.

6. Spara energideklarationen. Om du säljer ditt hus efter 1 januari 2009 och inte kan visa upp en energideklaration har köparen rätt att utföra en sådan på din (säljarens) bekostnad. Energideklarationen är giltig i tio år.

Småhus som hyrs ut berörs också av lagen och ska ha en energideklaration senast 31 dec 2008. För mer information om undantag, se ”Vilka byggnader och när?”. http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=3951&epslanguage=SV

Varför behövs energideklaration?
Syftet är att sänka energianvändningen och minska utsläppen av växthusgaser. Byggnader står för cirka 40 procent av Sveriges totala energianvändning.
Dessutom finns det mycket pengar att spara på åtgärder som minskar energiförbrukningen. Därför kan det löna sig att göra en energideklaration även om du inte ska sälja ditt hus.

Om os     |   Admin    |    + 46 18 260 170    |   Webmail |  info@teknia.se
© 2007 Teknia Fastighetskonsult AB
Generated by:It2u