Fakta och tips
Radonmätare
 
Radon är en radioaktiv, hälsoskadlig gas som avges från mark och byggnadsmaterial.
Statens Strålskyddsinstitut bedömer att 500 personer drabbas av lungcancer varje år i Sverige på grund av radon i bostaden.

Eftersom de tekniska förhållandena i en bostad ständigt ändras, bör man regelbundet göra radonmätningar i bostaden. Halten av radon kan stiga i ett hus som tidigare har haft låga värden
Beställ här!

Om os     |   Admin    |    + 46 18 260 170    |   Webmail |  info@teknia.se
© 2007 Teknia Fastighetskonsult AB
Generated by:It2u