Fakta och tips
Avuktare, krypgrund
 
När varm sommarluft kommer in i den kalla grunden, kyls luften ner mer än efter en normallång vinter, med följd att den relativa fuktigheten blir ännu högre. Detta kan innebära att kondens bildas på bjälklagets undersida, på marken och på grundmurarna. En uppfuktning av grunden skapar en grogrund för tillväxt av mikroorganismer som mögel, bakterier och rötsvampar.
De flesta skador som upptäcks i krypgrunden kan eventuellt åtgärdas genom att skapa en torr miljö med hjälp av en avfuktare. Är skadorna så långt gångna att byggnadstekniska åtgärder måste utföras kan kostnaden bli så stor. Villaförsäkringar täcker inte problematik i krypgrunder.

Håll koll på din krypgrund
• Ta bort skräp och byggspill från krypgrunden
• Täck marken med ett avdunstningsskydd, plastfolie fixerad med stenar
• Se till att ytvattnet rinner från huset, ändra marklutningen och förbättra dräneringen
• Kontrollera krypgrunden minst 3 ggr per år, samt ofta i augusti-september, då den relativa fuktigheten är som högst
• Montera en RF mätare i krypgrunden för att själv kunna hålla koll på fuktigheten

Om os     |   Admin    |    + 46 18 260 170    |   Webmail |  info@teknia.se
© 2007 Teknia Fastighetskonsult AB
Generated by:It2u