Nyheter

Hur säker är din utebelysning?


Under mörka höstkvällar tänder allt fler sina utebelysningar. Men, kom ihåg att el, fukt och kyla kan vara en farlig kombination. Se därför till att utebelysningen är anpassad för utomhusbruk.

För att undvika olyckor och skador måste även belysningen vara säker. Som ägare eller nyttjare av en fastighet eller bostadsrätt är du ansvarig för att alla elinstallationer är gjorda på ett korrekt sätt. Du är även ansvarig för att produkter ansluts och används på ett säkert sätt. Detta gäller även för elektriska produkter som du installerar eller placerar i din trädgård.

Fasta installationer av utomhusbelysning får, med vissa undantag, bara installeras av en behörig elinstallatör. Om du är osäker på vad du får göra själv, fråga om råd i butiken där du köpte produkten eller kontakta en elinstallatör.

Kontrollera märkning
De flesta nyare elektriska produkter ska vara CE-märkta. Genom CE-märket försäkrar tillverkaren eller importören att produkten uppfyller grundläggande hälso- och säkerhetskrav.

Belysning för utomhusbruk ska uppfylla särskilda krav för att klara fukt och kyla. Symbolen du ska leta efter består av bokstäverna "IP" kombinerat med två siffror där 68 är det högsta värdet.

– För att produkten ska vara godkänd för utomhusbruk ska den vara märkt med IP 44 eller högre siffervärde, säger Martin Gustafsson vid Elsäkerhetsverket. Saknar produkten IP-beteckning ska du inte använda den utomhus, sannolikheten är då stor att den är gjord för inomhusbruk.


Jordfelsbrytare
All utomhusbelysning och andra produkter som används utomhus bör vara anslutna till en jordfelsbrytare. En jordfelsbrytare bryter snabbt strömmen om till exempel en apparats hölje skulle bli spänningsförande, och minskar risken att någon skadas av ström. Matas inte utomhusuttaget via en jordfelsbrytare kan du använda en portabel jordfelsbrytare för utomhusbruk. Kom ihåg att kontrollera att jordfelsbrytaren fungerar och att strömmen bryts när du trycker på testknappen. Detta bör du göra minst en gång i halvåret.


Källa: Elsäkerhetsverket, en statlig myndighet.


Om os     |   Admin    |    + 46 18 260 170    |   Webmail |  info@teknia.se
© 2007 Teknia Fastighetskonsult AB
Generated by:It2u