Portfolio
   
Golder Associates AB  
Golder Associates är en medarbetarägd, internationell grupp av konsultföretag med mer än 4000 medarbetare, varav mer än en tredjedel har genomgått en forskarutbildning. Golder har av tradition en hög vetenskaplig profil och flera av världens ledande experter inom geo- och miljöområdena är knutna till företaget. Golder Associates AB
Anozona  
anoZona arbetar för en bättre boendemiljö. Det gäller både inomhus och utomhus. Anozona har ett nära samarbete med ledande företag i branschen för att kunna erbjuda vi den absolut senaste tekniken. På grund av att Anozona agerar på en internationell marknad kan dom hålla mycket konkurrenskraftiga priser. Anozona
Advokatfirman Söderbaum AB  
Fastighetsrätt Biträde vid köp och försäljning av fast egendom samt i skaderegleringar på grund av fel i fastighet, förhandling i hyresfrågor, störningar i boende, förhandling i hyresfrågor, uppsägningar mm. Advokatfirman Söderbaum AB
AK-konsult Indoor Air AB  
AK-konsult Indoor Air AB bedriver konsultverksamhet inom fukt- och innemiljöområdet. De har gedigen kunskap om och lång erfarenhet av skadeutredningar och hjälper fastighetsägare att skapa en sund innemiljö. AK-konsult Indoor Air AB
MäklareUppsala  
En mäklare som arbetat med Uppsalas större byråer och totalt 20 år i branschen. Med den här mäklarens erfarenhet och lokala förankring är jag övertygad om att denna mäklare kan hjälpa dig till en god affär. MäklareUppsala

Om os     |   Admin    |    + 46 18 260 170    |   Webmail |  info@teknia.se
© 2007 Teknia Fastighetskonsult AB
Generated by:It2u