Skador
Bristande tak

Brist i takpapp, takpannor, vilket medfört rötskador och svampangrepp i undertaket.


Om os     |   Admin    |    + 46 18 260 170    |   Webmail |  info@teknia.se
© 2007 Teknia Fastighetskonsult AB
Generated by:It2u