Skador
Källare

Fukt har trängt igenom ytterväggen. Bristande dränering, samt vattenskydd


Om os     |   Admin    |    + 46 18 260 170    |   Webmail |  info@teknia.se
© 2007 Teknia Fastighetskonsult AB
Generated by:It2u