Tjänster
Asbestinventering Intresseanmälan!
 
Asbestinventeringar kan ha olika syften. Fastighetsägaren kan behöva underlag för att informera hyresgäster, finansiärer och köpare hur miljösituationen är. Man kan behöva underlag för en rivningsplan eller speciella åtgärder inför ändring eller konvertering. Inventeringen kan också behövas som svar på samhällskrav inom speciella områden. Allt för ofta möter vi personal ute i fält som saknar grundläggande kunskaper om var asbest kan finnas och hur det ska hanteras.

Kontakta oss på:


Uppsalakontoret: 018 26 01 70
Stockholmskontoret: 08 20 89 00
Roslagskontoret: 0174 134 64
 

Om os     |   Admin    |    + 46 18 260 170    |   Webmail |  info@teknia.se
© 2007 Teknia Fastighetskonsult AB
Generated by:It2u