Tjänster
Krypgrund avfuktare Intresseanmälan!
 
Den enklaste lösningen för att säkerställa att problem under krypgrunden inte uppstår, är att installera en avfuktare. På så sätt kan man hålla klimatet under kontroll och därmed förhindra att mögel eller fuktproblem uppstår.

Upptäck problem i krypgrund i tid
Ofta görs kalkyler på vad åtgärder kostar men sällan på vad som kan sparas vid tidig upptäckt. En sådan kalkyl kommer med all önskvärd tydlighet att visa att undersöknings- och kontrollkostnader i förebyggande syfte är försumbara mot vad det kostar att åtgärda skadan. Viktigt att poängtera är att problematik i en krypgrund aldrig ”självläker” utan förr eller senare ger den sig till känna på något oönskat sätt. Vatten och fukt är den absolut största orsaken till skador i byggnader som ofta benämns som ”sjuka hus”.

Läs mer om krypgrund under Fakta & Tips!

Kontakta oss för offert.

Uppsalakontoret: 018 26 01 70
Stockholmskontoret: 08 20 89 00
Roslagskontoret: 0174 134 64
 

Om os     |   Admin    |    + 46 18 260 170    |   Webmail |  info@teknia.se
© 2007 Teknia Fastighetskonsult AB
Generated by:It2u