Tjänster
Fukt och konstruktionskontroll Intresseanmälan!
 
Tjänsten fukt och konstruktionskontroll innebär att vi gör en undersökning av konstruktioner där vi erfarenhetsmässigt vet att det kan finnas risk för fuktskador.
Vid en fukt och konstruktionskontroll utför vi punktvisa mätningar med fuktindikatorer, upptagning av
1 till 3 inspektionshål för att bättre bedöma konstruktionsutförandet och eventuell risk för skada. Vi använder även högteknologisk inspektionskamera vilket gör att vi kan utföra kontroll bakom tex badrumsväggar elller under golv.

Tjänsten fukt och konstruktionskontroll är en stickprovsmässig kontroll och utgör inte någon fullständig
skadeutredning. Utförande av fukt och konstruktionskontroll ger oftast underlag för en bättre teknisk bedömning av konstruktionen. Ingreppen vi gör erfodrar att ägaren lämnar sitt medgivande till eventuella konstruktionsingrepp.

Vi arbetar med GIHA-Ventinspect. Med ventinspectborren tar vi snabbt upp ett hål. För återlagning används färdiga lock med perfekt passform.


Uppsalakontoret: 018 26 01 70
Stockholmskontoret: 08 20 89 00
Roslagskontoret: 0174 134 64
 

Om os     |   Admin    |    + 46 18 260 170    |   Webmail |  info@teknia.se
© 2007 Teknia Fastighetskonsult AB
Generated by:It2u