Tjänster
Sjukahus Skadeutredning Intresseanmälan!
 
Vi tillbringar idag 85-90 % av vår tid inomhus.
Miljön i våra bostäder påverkar oss, genom att vi utsätts för olika ämnen. Vissa människor upplever besvär andra inte. Besvär som beror på s.k. ”sjukahus”, där brukarna upplever byggnadsrelaterade hälsobesvär kan sällan förklaras med en enda faktor.

Kontrollera dina symtom i listan nedan. Om du upplever många av dessa symptom när du är i din bostad men känner dig bättre när du är på arbetet kan du ha sjukahussyndrom (SBS).

  • Hud: eksem, nässelfeber, klåda

  • Luftvägar: astma, andnöd, hosta, nästäppa, heshet

  • Ögon: klåda, rodnad, svullnad, rinnande ögon

  • Mag- tarmkanal: magsmärta, diarré, kräkningar

  • Allergisk chock

  • Sekundära symptom: trötthet, huvudvärk, sjukdomskänsla, koncentrationssvårigheter


Ur utredningssynvinkel är det rimligt att anta att flera faktorer som i sig själva inte har särskilt höga värden, tillsammans kan framkalla symptom.

Oavsett vilken orsak som finns bakom upplevda besvär, har Teknia Fastighetskonsult AB kompetensen för att komma till rätta med bekymren.
Vi på Teknia utför fördjupade utredningar med metoden ”Att undersöka innemiljö” enligt SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Utredningen utmynnar i en plan för vilka åtgärder som krävs för att uppnå en säker inomhusmiljö och en bättre hälsa.
 

Om os     |   Admin    |    + 46 18 260 170    |   Webmail |  info@teknia.se
© 2007 Teknia Fastighetskonsult AB
Generated by:It2u