Tjänster
Miljöinventering av fastigheter Intresseanmälan!
 
Miljöinventeringar kan ha olika syften. Fastighetsägaren kan behöva underlag för att informera hyresgäster, finansiärer och köpare hur miljösituationen är.

Man kan behöva underlag för en rivningsplan eller speciella åtgärder inför ändring eller konvertering. Inventeringen kan också behövas som svar på samhällskrav inom speciella områden.

Teknia Fastighetskonsult har de specialkunskaper och kontakter som krävs för att genomföra miljöutredningar inom olika områden såsom byggnader och mark.
 

Om os     |   Admin    |    + 46 18 260 170    |   Webmail |  info@teknia.se
© 2007 Teknia Fastighetskonsult AB
Generated by:It2u