Tjänster
Rivningsplan inför rivning av byggnad Intresseanmälan!
 
Vad är en rivningsplan?
Syftet med inventeringen är att i rivningsplan kunna ange om hälso- och miljöfarliga material förekommer, i vilken mängd och av vilket slag så att de vid rivning hanteras och omhändertas på rätt sätt.
  • Arbetet omfattar följande steg:

  • Inventering av byggnaden

  • Lokalisering av miljöstörande byggnadsmaterial och provtagning

  • Analyser av byggnadsmaterial

  • Uppskattning av mängden miljöstörande byggnadsmaterial

  • Kvalitetsgranskning

  • Rapportering


Vänligen kontakta oss för mer information.

Se även Kvalitetsansvarig.
 

Om os     |   Admin    |    + 46 18 260 170    |   Webmail |  info@teknia.se
© 2007 Teknia Fastighetskonsult AB
Generated by:It2u