Tjänster
Överlåtelsebesiktning Intresseanmälan!
 
Teknia har en lång och unik samlad erfarenhet från de stora besiktningsföretagen i branschen, vi vet vad en köpare vill veta!

Carl-Jonas Nordensved är certifierad besiktningsman och är medlem i Svenska Byggingenjörers Riksförbund, SBR.
En överlåtelsebesiktning är en noggrann professionell undersökning av ett hus för att upptäcka eventuella skador eller risker för skador i framtiden. I samband med köp av en fastighet är det lämpligt att anlita en opartisk besiktningsman för fastighetsbesiktning.

Som köpare av en fastighet är man skyldig att undersöka fastighetens skick genom en så kallad överlåtelsebesiktning. En överlåtelsebesiktning enligt SBR-Modellen är en byggnadsteknisk undersökning av faktorer som är av teknisk betydelse för byggnaden. En överlåtelsebesiktning minskar också risken för en eventuell framtida tvist mellan köpare och säljare.

Att låta oss besiktiga fastigheten är ett professionellt sätt att uppfylla en del av den undersökningsplikt man har som köpare.

Överlåtelsebesiktning, jordabalkbesiktning, teknisk besiktning.
Det finns många olika varianter och många olika benämningar på besiktningar. Det finnas bara en Tekniamodell.

Vi besiktar villor och lägenheter samt gårdar och lantegendomar.
Tack vare vårt breda kontaktnät kan vi alltid erbjuda rätt lösning även då önskemålen är mycket speciella.
Eftersom vi är fristående och inte tillhör någon besiktningskedja har vi full frihet att skräddarsy uppdraget enligt dina önskemål.

Vi har garanterat billigare överlåtelsebesiktning än de stora besiktningsföretagen. Ring själv och jämnför. Trots detta får du mer för pengarna om du anlitar Teknia för din överlåtelsebesiktning.

Teknia's mycket uppskattade besiktningsmodell bygger på egna erfarenheter av det bästa från branschens ledande besiktningsföretag. Bättre kan det inte bli!

Givetvis har Teknia konsultansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning och är medlem i SBR överlåtelsebesiktningsgrupp samt är Sitac certifierad.

Du kan läsa mer om överlåtelsebesiktning under fakta och tips.

Sist men inte minst, ett dyrt besiktningsföretag är inte bättre än ett billigare besiktningsföretag!

Uppsalakontoret: 018 26 01 70
Stockholmskontoret: 08 20 89 00
Roslagskontoret: 0174 134 64
 

Om os     |   Admin    |    + 46 18 260 170    |   Webmail |  info@teknia.se
© 2007 Teknia Fastighetskonsult AB
Generated by:It2u