Uppdrag och Tjänster
 
Sjukahus Skadeutredning
Vi tillbringar idag 85-90 % av vår tid inomhus.
Miljön i våra bostäder påverkar oss, genom att vi utsätts för olika ämnen. Vissa människor upplever besvär andra inte. Besvär som beror på s.k. ”

Läs mer! Mer info
 
Miljöinventering av fastigheter
Miljöinventeringar kan ha olika syften. Fastighetsägaren kan behöva underlag för att informera hyresgäster, finansiärer och köpare hur miljösituationen är.

Man kan behöva underlag för e

Läs mer! Mer info
 
Rivningsplan inför rivning av byggnad
Vad är en rivningsplan?
Syftet med inventeringen är att i rivningsplan kunna ange om hälso- och miljöfarliga material förekommer, i vilken mängd och av vilket slag så att de vid rivning hanter

Läs mer! Mer info
 
Kvalitetsansvarig enl. PBL
Teknia är kvalitetsansvarig (KA) enligt PBL, behörig N.

Uppgifter inför KA är:

  • Tillsammans med byggherren ta fram den kontrollplan eller den rivningsplan som s

    Läs mer! Mer info
 
Överlåtelsebesiktning
Teknia har en lång och unik samlad erfarenhet från de stora besiktningsföretagen i branschen, vi vet vad en köpare vill veta!

Carl-Jonas Nordensved är certifierad besiktningsman och är

Läs mer! Mer info
 
Fortsatt teknisk utredning 4.1
Har du låtit besikta ditt hus och besiktningsmannen förordat en fortsatt teknisk utredning på något av byggnadsteknisktnatur, hör av dig till oss med dina problem!


Uppsalakontor

Läs mer! Mer info
 
Asbestinventering
Asbestinventeringar kan ha olika syften. Fastighetsägaren kan behöva underlag för att informera hyresgäster, finansiärer och köpare hur miljösituationen är. Man kan behöva underlag för en rivningsplan

Läs mer! Mer info
 
Dokumentation av skador
Dokumentation av skador, i samband med ombyggnader, tillbyggnader.

Dokumentation inför uthyrning av bostad eller affärsöverlåtelse.

Dokumentation av skador, brister.

Läs mer! Mer info
 
Krypgrund avfuktare
Den enklaste lösningen för att säkerställa att problem under krypgrunden inte uppstår, är att installera en avfuktare. På så sätt kan man hålla klimatet under kontroll och därmed förhindra att mögel e

Läs mer! Mer info
 
BRF Underhållsplan
Underhållsplan BRF i Stockholm, Uppsala, Enköping, Västerås är en mer eller mindre detaljerad plan av underhållet för en fastighet. Underhållsplanen kan behandla löpande och periodiskt underhåll. En u

Läs mer! Mer info
 
Luktsanering Ozon
Airmaster luktsaneringsaggregat för eliminering av dåliga lukter!

Inrökt lägenhet, villa? Stinkande bil?

Vi renar luften , luktborttagning vid sanering efter brand/vatte

Läs mer! Mer info
 
Konditionsbesiktning
Denna lilla populära presentation och förmodligen den bästa tjänsten på marknaden! Många företag börjar ta efter.

Hur mår din villa? Låt oss utföra en konditionsbesiktning av ditt hus.

Läs mer! Mer info
 
Energideklaration
Energideklarera din villa

Alla villor som säljs efter 1 januari 2009 skall ha en energideklaration klar vid kontraktsdatum. Vi hjälper dig som husägare och dig som mäklare.


Läs mer! Mer info
 
Lägenhetsbesiktning
Vid en besiktning av lägenhet kontrollerar vi våtutrymmen, golvbrunnar och hur det ser ut under diskbänken. Vi kontrollerar barnsäkerheten och om lägenheten har brandlarm. Självklart har vi fuktmätare

Läs mer! Mer info
 
Fukt och konstruktionskontroll
Tjänsten fukt och konstruktionskontroll innebär att vi gör en undersökning av konstruktioner där vi erfarenhetsmässigt vet att det kan finnas risk för fuktskador.
Vid en fukt och konstruktions

Läs mer! Mer info
 
Medföljande besiktningsman
Unik tjänst i branschen!

Teknia erbjuder medföljande besiktningsman redan på visningen.
På visningen ligger allt vårt fokus på dig som är spekulant.

Av mäklaren få

Läs mer! Mer info
 
Värmekamera Stockholm Uppsala
Värmekamera Stockholm Uppsala
Med hjälp av vår värmekamera gör vi analyser av din byggnad och elektriska installationer. Med vår värmekamera, kartlägger vi dina isoleringsbrister, ventilationsp

Läs mer! Mer info
 

Om os     |   Admin    |    + 46 18 260 170    |   Webmail |  info@teknia.se
© 2007 Teknia Fastighetskonsult AB
Generated by:It2u